"Inwestujemy w Waszą przyszłość" - Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Vet-steps innowacyjny portal wspomagający
pracę lekarzy weterynarii


Nazwa beneficjenta:

Vet Steps Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu:

700 000,00 zł

Wartość dofinansowania::

487 060,00 zł

Okres realizacji projektu:

01.01.2013 - 31.12.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013


Informacje
Produkty